Naturyzm

  1. Naturyzm to sposób życia w harmonii z naturą, charakteryzujący się praktykowaniem wspólnej nagości w celu upowszechnienia modelu polegającego na szacunku wobec samego siebie, wobec innych ludzi i wobec całej przyrody
  2. Naturyzm uprawia się w miejscach wydzielonych lub ustronnych, w gronie zwolenników tej rekreacji.
  3. Naturystą może być człowiek, którego cechuje wysoki poziom kultury osobistej, dba o higienę i estetykę ciała.
  4. Międzynarodowa federacja naturystyczna i prawdziwi naturyści w swoich działaniach, odcinają się od wszystkich imprez, czy wydawnictw mających posmak pornografii, wynaturzeń lub handlu seksem.
  5. Ruch ten propaguje życie w grupie, w atmosferze tolerancji, poszanowania i życzliwości dla innych.
  6. Piękne jest wszystko co stworzyła natura i nie należy tego zmieniać.
  7. Naturystą jest się zawsze i wszędzie, gdyż to jest filozofia, sposób życia i działania, a nie tylko opalania się na golasa.
  8. Nie każdy może zostać naturystą.
  9. Naturyści są dla siebie przyjaciółmi i dlatego mówią sobie po imieniu, i wzajemnie pomagają.
  10. Naturyzm przełamuje zahamowania i sprzyja harmonii seksualnej! Jego celem jest dodawanie ludziom równowagi we wszystkich przejawach życia fizycznego i psychicznego.