Rezerwacja noclegu

Warunki rezerwacji:

  • Warunki rezerwacji są umową pomiędzy CRN „Cezar” a wynajmującym.
  • Czas pobytu jest liczony od 13.00 do 11.00, w razie zmiany godzin należy uzgodnić wcześniej.
  • Aby rezerwacja była aktualna, należy przelać 50% kwoty najmu na konto CRN Cezar, Bank PKO 33 1240 1170 1111 0010 1220 8280
  • Jeżeli po upływie 5 dni od wstępnej rezerwacji nie otrzymamy zaliczki na rachunek CRN Cezar  to dana rezerwacja zostanie usunięta.
  • W cenie zawartej są koszty wody, prądu i drzewa do kominka.
  • CRN „Cezar” nie ponosi odpowiedzialności za NNW i zdarzenia losowe oraz kradzieże na całym terenie obiektu.
  • W razie zniszczeń, uszkodzeń, dewastacji wynajmujący płaci 100% wartości zniszczonego mienia.
  • CRN „Cezar” prosi o niepaleniu tytoniu wewnątrz